OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 1 - gradivo za pridobitev smernic

Petra P. (Občinska uprava) 761
23.10.2022
Objave in pozivi
Do preklica
Petra Pozderec