Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • predsednik, Janko Škoporc
 • član, Viktor Matko
 • član, Sandi Kumljanc
 • član, Predstavnik Policijske postaje Šentjernej
 • član, Predstavnik Policijske postaje Sevnica
 • član, predstavnik Osnovne šole Frana Metelka Škocjan Mentor prometne vzgoje
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc
 • Član, Igor Jurečič
 • Predstavnik Policijske postaje Šentjernej, Sandi Kumljanc
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc, mentor prometne vzgoje na OŠ
 • Član, Stanislav Čelesnik
 • Član, Anton Kovačič
 • Predstavnik Policijske postaje Šentjernej
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • Predsednik, Janko Škoporc
 • Članica, Anka Blatnik Gorenc, mentor prometne vzgoje na OŠ
 • Član, Alojz Franko, vodja policijskega okoliša
 • Član, Metod Blatnik