Velikonočnica

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti
Potok Urbinček, 8275 Škocjan